โปรโมชั่น - ประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง    เบี้ยชำระ   2,235.- บาท
รถกระบะบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน   เบี้ยชำระ   2,812.- บาท
** รับรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี

ประกันภัยรถยยต์ ประเภท3 Plus , 2 Plus

3 Plus เบี้ยชำระ 6,500.- บาท  

ความคุ้มครอง
- ความเสียหายต่อรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก    ทุนประกันภัย 150,000.- บาท

   
2 Plus เบี้ยชำระ 7,100.- บาท  

ความคุ้มครอง
- ความเสียหายต่อรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก    ทุนประกันภัย 150,000.- บาท
- รถยนต์สูญหายทั้งคัน, ไฟไหม้                                               ทุนประกันภัย 150,000.- บาท

** ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีที่เป็นฝ่ายประมาท
** ไม่รับรถป้ายแดง และไม่รับรถที่อายุเกิน 15 ปี
** ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)

       
       

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2Plus คุ้มครอง ภัยน้ำท่วม

ความคุ้มครอง
- ความเสียหายต่อรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก    ทุนประกันภัย 200,000.- บาท
- รถยนต์สูญหายทั้งคัน, ไฟไหม้                                               ทุนประกันภัย 150,000.- บาท
- ความเสียหายจากน้ำท่วม                                                      ทุนประกันภัย 150,000.- บาท

** ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีที่เป็นฝ่ายประมาท

เบี้ยชำระ 8,700.- บาท    
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link