20 มกราคม 2559

 

บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การกีฬา ณ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จ.นครนายก

      ทางบริษัทฯ จัดให้มีโครงการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การกีฬา แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่สถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

มูลค่า 10,000.- บาท เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนไทย

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link