บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2563

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2563

      บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงแล้วก็จะสามารถดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้

      ในภาวะที่โลหิตสำรองขาดแคลน บริษัท MBTS ได้สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่องในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563


 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link