24 มกราคม 2558

 

บริจาคเงินและสิ่งของ อุปโภคบริโภค แก่น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จ.สมุทรสาคร

      ทางบริษัทฯ จัดใหม้มีโครงการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่สถานศึกษา ณ โรงเรียนวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร

 


 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link