12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านต้นลำแพน จ.สมุทรสงคราม

เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและคืนกำไรแก่สังคม ทางบริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้น โดยเน้นไปที่เด็ก และ การส่งเสริมศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรากฐานที่ดีของสังคม เมื่อเด็กมีการศึกษาที่ดี มีความรู้ที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะกับมาพัฒนาสังคมให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ จึงหลีกเหลี่ยงไม่ได้ว่าเด็กหรือที่เราเรียกว่าเยาวชนนั้นมีความสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมความรู้มากแค่ไหน

กิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน  มอบอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  เล่นเกมส์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้อง ๆ ที่โรงเรียน
บ้านต้นลำแพน จังหวัดสมุทรสงคราม 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link