5 กันยายน 2558

 

บริจาครองเท้านักเรียนให้น้องๆ ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

      ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดย บริจาครองเท้านักเรียน หญิงและชาย ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้า และยังขาดแคลนเของใช้ทั้ง อุปโภค บริโภค ต่างๆ ในกิจกรรม ยังรวมถึงได้มีการเลี้ยงอาหารแก่น้องๆ อีกด้วย

  

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link