26-29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ออกบูธงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 18

      บริษัทฯได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จัดงานแสดงสินค้าและบริการ (งานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 18) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการออกบูธเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ซื้อประกันภัย , การเลือกประกันภัยอย่างไรให้เหมาะกับคุณ, ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ, กรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ รวมไปถึงประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ไปยังผู้เข้าร่วมงานเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำประกันภัย โดยเฉพาะ ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ โดยนำข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาจัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย ให้คำปรึกษาในกรณีที่ผู้เข้ามาร่วมงานเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำประกันภัยประเภทต่างๆ และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

      ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเล่นเกมส์และบริจาคเงิน โดยได้นำรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมอบให้มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link