14 กันยายน พ.ศ.2556

 

ร่วมบริจาคสายดูดเสมหะ ให้แก่บ้านเด็กอ่อนพญาไท

     มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2529 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ซึ่งมีหน้าที่ให้อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นกำพร้า ขาดผู้อุปการะหรือมาจากครอบครัวยากจน มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 7 ปี เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อจะได้มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นกำลังของสังคมและชาติบ้านเมืองในอนาคต


     บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก ๆ เหล่านี้ จึงได้จัดโครงการ “สายใยรักจากพี่สู่น้องบ้านเด็กอ่อนพญาไท” โดยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนทำให้เด็กเป็นโรคทางเดินหายใจ และมีเสมหะ ซึ่งเด็กอ่อนไม่สามารถช่วยตัวเองในการขับเสมหะได้ จึงต้องใช้เครื่องมือแพทย์ช่วย บริษัทจึงได้ร่วมบริจาคสายดูดเสมหะ ขนาดเบอร์ 6 และนมผง จำนวนเงิน 5,000 บาท นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เชิญชวนพนักงานและบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของและเสื้อผ้าเด็กอ่อนร่วมกันในโครงการนี้ด้วย

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link