17 มิถุนายน 2559

 

ปลูกป่าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

      บริษัทฯมีความประสงค์จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนพื้นที่ป่าให้ประเทศไทยได้มีผืนป่าเพิ่มมากขึ้น ให้ธรรมชาติกลับคืนสู่สมดุล ลดปัญหาโลกร้อน บรรเทาเรื่องอุทกภัย และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559

 


 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link