26 พฤศจิกายน 2557

 

โครงการมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู” (Kid in Care) ครั้งที่ 7

      บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมโครงการ KID IN CARE ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวร์รันซ์  จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดจำกัด แจกหมวกนิรภัยสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 7–12 ปี ในจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ โครงการ “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู” มุ่งเน้นที่การมอบหมวกนิรภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และการปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อการใช้หมวกนิรภัยในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล

      โครงการ KID IN CARE   มีวัตถุประสงค์หลักคือมุ่งเน้นที่การมอบหมวกนิรภัยให้แก่เยาวชนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็ก ซึ่งสถานศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงเด็กเล็กโดยให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความปลอดภัยในเด็กและโน้มน้าวผู้ปกครองของเด็กต่อไป ดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Kid in Care” โดยมีการอบรมขับขี่ปลอดภัยบนสนามขับขี่จำลองโดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า และกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

 


 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link