18 ธันวาคม 2557

 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่ายาให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

      บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด บริจาคปัจจัยเพื่อบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงฆ์เพื่อบำรุงค่ายา เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

      ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่าปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ควรได้รับการแก้ไขอย่างมีมาตรฐานครบวงจรและโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติที่มุ่งพัฒนาวิชาการและบริการด้านสุขภาพแก่สงฆ์แบบองค์รวมเพื่อช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา 

 
 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link