28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

ออกบูธงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 17

      บริษัทฯได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ฯ จัดงานแสดงสินค้าและบริการ (งานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 17) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการออกบูธเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านประกันภัยไปยังประชาชนผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย ให้คำปรึกษาในกรณีที่ผู้เข้ามาร่วมงานเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

      ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเล่นเกมส์และบริจาคเงิน โดยได้นำรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมอบให้ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link