27 พฤศจิกายน 2558

 

สำรวจภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

      เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและคืนกำไรสู่สังคม ทางบริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด จึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ขึ้น โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นไปที่เด็ก และ การส่งเสริมการศึกษา บริษัทฯ ตระหนักว่าความปลอดภัยของนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เป็นที่ให้ความรู้เพื่อให้เด็กเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม ทางบริษัทฯจึงได้ร่วมกับวิศวกรผู้มีความชำนาญในการจาก บจก.โกลบอล แอดจัสติ้ง เทคนิคอล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) เข้าสำรวจภัยและให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็สามารถบรรเทาให้น้อยลง รวมถึงบริจาคถังดับเพลิงจำนวนหนึ่งเพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้เพื่อเป็นการระงับอัคคีภัยเบื่องต้น

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link