5 เมษายน 2557

 

บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับมูลนิธิหมู่บ้านตะวันฉาย

      มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากสาเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการของสโมสรไลออนส์ภูเก็ต อันดามันซีได้ลงมติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในระยะยาว โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสจากเหตุการณ์สึนามิและมีแนวความคิดที่จะสร้างหมู่บ้านสำหรับเด็กขึ้น มีการระดมเงินทุนอย่างจริงจังและได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วโลก สโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันซี ได้ติดต่อสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต (Child Watch Phuket) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือและปกป้องเด็กมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย มีเด็กในความดูแล 122 คน ซึ่งเป็นเด็กในจังหวัดภูเก็ตและเด็กที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง

      บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับทราบจากผู้ที่ดูแลมูลนิธิว่ามีความต้องการถังเก็บน้ำสำหรับให้น้อง ๆ ในมูลนิธิได้เก็บน้ำไว้ใช้ เพราะน้ำจะไม่ได้ถูกส่งเข้าไปตลอดเวลา หากไม่ได้เก็บน้ำไว้ ก็จะมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงได้บริจาคถังเก็บน้ำขนาด 40 GL จำนวน 24 ใบ และเครื่องบริโภคอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับน้อง ๆ ในมูลนิธิ ต่อไป

 
 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link