25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและคืนกำไรแก่สังคม ทางบริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้น โดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link