ประกันภัยความรับผิดของผู้รับขนส่งสินค้า

 

ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหาย
หรือความเสียหาย หรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบ ของและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในหน้าตาราง กรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายของที่เกิดขึ้น ในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่าย ออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

“ ของ ” หรือทรัพย์สิน/สินค้าที่ให้ความคุ้มครอง

 • ทรัพย์สิน/สินค้าทุกชนิดที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น ซึ่งเป็นสินค้าของผู้ว่าจ้างขนส่ง ที่ผู้เอาประกันภัยรับขนและต้องมีความรับผิดชอบกรณีสินค้านั้นได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง

ทรัพย์สินหรือของที่เป็นข้อยกเว้น

 • ของที่ผิดกฎหมาย
 • ทรัพย์อันตราย/วัตถุอัตราย/วัตถุระเบิด/อาวุธปืน/กระสุนปืน/อาวุธสงคราม
 • ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม
 • สิ่งของที่ส่งซ่อม สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
 • เงินตรา เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ  วัตถุโบราณ เหรียญกษาปน์ อัญมณี หรือเครื่องประดับต่างๆ
 • สินค้าอาหารทะเลสด อาหารแช่แข็ง ไอศครีม และหรือสินค้าประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพที่ต้องควบคุม อุณหภูมิ ผักผลไม้สด ดอกไม้
 • สิ่งมีชีวิต
 • สินค้าที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 • สินค้าเทกอง เช่น สินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์
 • และอื่นๆตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประเภทยานพาหนะขนส่ง

 • ยานพาหนะที่เป็นหัวรถลาก ไม่สามารถบรรทุกของได้เอง
 • ยานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เอง และสามารถลากจูงรถพ่วงได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ำ เรือยนต์ลำที่ขน และเรือลำเลียง กรมธรรม์จะรับผิด 4 ลำแรกที่พ่วงเท่านั้น

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link