ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ปลดภาระสินเชื่อ

 

      การประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (สำหรับสหกรณ์ หรือ สถาบันการเงิน) คือ ประกันที่มอบความคุ้มครองด้านการประกันชีวิต หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนการผ่อนชำระสินเชื่อสิ้นสุดลง แบบประกันนี้ จะรับภาระเพื่อชำระเงินกู้คงเหลือแทนคุณ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คนข้างหลัง

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link