ประกันชีวิตกลุ่ม ช่วยเติมเต็มสวัสดิการให้กับพนักงาน

 

      การประกันชีวิตกลุ่ม คือ การให้ความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตแก่พนักงานขององค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของบริษัท โดยคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซึ่งอาจรวมความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่มอยู่ภายใต้กรมธรรม์นี้ด้วย

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : center@mbtsbroking.com

Link