ประกันภัยการเดินทาง

 

 

ทำประกันภัยเดินทางกับทางบริษัทแถม บัตร Starbuck มูลค่าสูงสุด 500 บาท (สิ้นสุด ธันวาคม 2559)

ซื้อกรมธรรม์เดินทาง (คลิก)

 

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป....เมื่อทำประกันภัยการเดินทาง ก่อนการเดินทางทุกครั้ง

สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นได้ และอาจเกิดขึ้นได้ขณะที่คุณกำลังเดินทาง ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯได้เร่งเห็นความสำคัญ ของการประกันภัยการเดินทาง จึงได้มีการบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางประเภทต่างๆ สำหรับบุคคลผู้เอาประกันภัยและพนักงานบริษัทฯในขณะที่เดินทางไปเพื่อธุรกิจของบริษัทและ/หรือการเดินทางส่วนบุคคล และพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางที่ได้รับการยอมรับในประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิกสำหรับ วีซ่าเชงเก็นสำหรับผู้ที่ต้องนำไปใช้ยื่นการขอวีซ่า  ราคาเริ่มต้นเพียง 295.- บาท

ข้อตกลงความคุ้มครองและผลประโยชน์

  • การชดเชยอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน และการเยี่ยมไข้
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
  • การยกเลิกการเดินทาง
  • เที่ยวบินล่าช้า
  • การสูญหายหรือความล่าช้าของสัมภาระการสูญหายของเงินส่วนตัวและเอกสารเดินทาง

*เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยและแผนประกันภัยที่เลือ

 

คลิกเพื่อ Download รายละเอียด

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link